כניסת לקוחות

התחבר לחשבון שלך

שם משתמש / ת.ז *
סיסמה *
זכור אותי
-A A+

כשרוצים להעניק לעובד הטבת רכב אישי, חשוב לדעת לבצע ניתוח נכון של העלויות הגלויות והסמויות של המצב הקיים, בהשוואה לעלות האמיתית של אחזקת רכב צמוד. היבט זה חשוב הן לארגון העובדים והן למעסיק: ככל שנשכיל להתמודד עם גורמי אי-הוודאות ולתחום אותם, כך ניתן יהיה לבנות את ההסדר באופן שלא תהיה למעסיק כל עלות נוספת.

האתגר: כיצד להיטיב עם העובד, מבלי לחרוג בעלויות הארגון.

עלותו של הסדר "רכב צמוד" מוטלת בסופו של דבר על העובד, באמצעות ויתור על רכיבי שכר חודשיים בסכום ידוע.
האתגר מבחינת המעסיק הוא להפוך את תהליכי הרכישה, אחזקה ומכירת הרכב הצמוד להוצאה שוטפת קבועה, כך שניתן יהיה לבחון אותה מול הוויתור של מקבל ההטבה על רכיבי השכר בהם מדובר.

גישת flexible benefits. גמישות שמתאימה לכל הצדדים.

מערך ההטבות הגמישות של בנפיט מאפשר לך לממש אתגר זה, באמצעות הסדר "ליסינג תפעולי", הנחתם עם אחת מחברות הליסינג הפועלות בארץ. באופן זה, כולם יוצאים מרוצים: המעסיק שומר על מסגרת עלויות מוגדרת וקבועה, ללא כל עלות נוספת, והעובד מקבל הטבה משמעותית.

כיצד הגמישות שלנו עובדת בשבילך?

1. המעסיק מתקשר בהסכם "חכירה תפעולית", הכולל כיסוי מלא לכל הוצאות השימוש והאחזקה של הרכב, תמורת תשלום חודשי קבוע וידוע מראש.

הסכם ה"חכירה התפעולית" משחרר את המעסיק מכל מרכיבי אי-הוודאות הכרוכים ברכישת רכב, אחזקתו ומכירתו. כל הסיכונים מוטלים על חברת הליסינג ואילו המעסיק רואה לנגד עיניו רק עלות חודשית קבועה וחסרת סיכון.

2. במסגרת ההסכם חוכר המעסיק רכב חדש, אותו הוא מעמיד לרשות המנהלים והעובדים המעוניינים בכך. בתום תקופת החכירה, הרכב חוזר לחברת הליסינג והעובד יקבל רכב חדש לתקופה נוספת.

3. המעסיק מתקשר עם חברת דלק להתקנת מכשירים אלקטרוניים לתדלוק, ומעמיד לרשות העובד הקצבת דלק קבועה ומוסכמת מראש, המגולמת בתמחור "עלות רכב לעובד".

4. תשלומי החכירה והדלק מותרים לניכוי בידי המעסיק, על-פי אותם כללים בהם מותרות לניכוי הוצאות רכב שנרכש במישרין ע"י המעסיק.

בוחרים עבורך את התוכנית המשתלמת לך ביותר.

באמצעות מודל כלכלי מתקדם, בנפיט בוחנת את עלות ה"חכירה התפעולית" בהשוואה לעלות רכיב "אחזקת הרכב" או כל רכיב שכר אחר, עליו העובד מיועד לוותר. הבחינה מתבצעת תוך ניתוח היבטי המיסוי של המעסיק.

כשהשיטה גמישה, אפשר להתאים לכל עובד באופן אישי.

מנקודת ראותו של העובד, נתפס הסדר של "רכב צמוד" כהטבה מאוד משמעותית, בעיקר משיקולי נוחות.
יחד עם זאת, הודות לגמישות שלנו, אנחנו בבנפיט יכולים לנתח גם את הכדאיות הכלכלית של ההסדר, עבור כל עובד באופן אישי: העלות נטו בה נושא העובד ברכישת רכב ואחזקתו באופן פרטי, לעומת אחזקת הרכב באמצעות ויתור על חלק מהשכר ברוטו.

השיקול נעשה תוך התחשבות בכל הפרמטרים האישיים של כל עובד, נתונים על הרכב בו הוא מחזיק והעדפותיו האישיות.

רכב צמוד עם ראש שקט, בלי דאגות.

אחד החששות העיקריים באחזקת רכב פרטי היא שאלת ירידת הערך והקושי במכירת הרכב. כאשר העובד מקבל רכב צמוד, הוא פטור מלחשוב על סוגיה זו.


קניית רכב חדש כרוכה בהוצאה גדולה, שאינה נמצאת בידי כל עובד. גם אם ייקח העובד הלוואה לשם כך, עליו לקחת בחשבון את הסיכונים של ירידת ערך הרכב בהשוואה לעליית היתרה בהחזרת ההלוואה. מעבר להסדר רכב צמוד יאפשר לעובד למכור את רכבו הפרטי או להעבירו לרשות בן/בת זוגו.

גישת flexible benefits מאפשרת לך להתאים לכל עובד את הטבת הרכב הצמוד, באופן שישתלם יותר גם לעובדים וגם לארגון.

צרו קשר

loader-gif
תודה על פנייתך!!